הדף היומי לצפיה. תורהלנד עולם של זיכוי הרבים

תורהלנד עולם של זיכוי הרבים

היומי לצפיה הדף

כשאדם עושה לשם שמיים, מקבל סייעתא דשמיא מיוחדת, צריך רק להתחיל.

9

תורהלנד עולם של זיכוי הרבים

היומי לצפיה הדף

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ל"ג: הרב פנחס יוסף אקרב בסרטון: היום לצפיה - ל"ג דף לג עמוד א -הזיד במעילה - רבי אומר: במיתה, וחכמים אומרים: באזהרה. לימוד המידות הטובות של אבותינו הינם יסודות עבורנו : 21:59 דק' הרב רפאלי עטיה שליט"א סוד ברכת יצחק ליעקב דיני תוספת נפש רוח ונשמה בשבת קודש, עפ"י ה"בן איש חי".

19

תורהלנד עולם של זיכוי הרבים

היומי לצפיה הדף

. . לא המזל, לא הסביבה, לא המשפחה, הכל תרוצים.

דף יומי: הדף היומי היום לצפיה

היומי לצפיה הדף

.

14

דף יומי: הדף היומי היום לצפיה

היומי לצפיה הדף

. . .

דף יומי: הדף היומי היום לצפיה

היומי לצפיה הדף

. . .

12

דף יומי: הדף היומי היום לצפיה

היומי לצפיה הדף

.

6

תורהלנד עולם של זיכוי הרבים

היומי לצפיה הדף

. .

6