פקודת המשטרה. משטרת ישראל

חטיבת התביעות

המשטרה פקודת

שוטרים בריטים עברו הכשרה בחוק ומשפט בבית הספר של המשטרה, חלק מהם המשיכו ללמוד משפטים מחוץ למשטרה ומשנת 1940 הופעלה תוכנית במסגרתה עברו שוטרים הכשרה במשרדי התביעה של הכתר, אך כאשר תובעים אלה קודמו לדרגת קצונה הם הועברו לתפקיד אחר. בסופו של דבר, גרמה הפרשה לסגירתה ופירוקה של ימ"ר דרום.

חטיבת התביעות

המשטרה פקודת

מבנה יחידת התביעה ותפקידיה הבסיס החוקי לפעולת יחידת התביעות של המשטרה הוא סעיף 3 ל, הקובע כי: "משטרת ישראל תעסוק במניעת עבירות ובגילוין, בתפיסת עבריינים ובתביעתם לדין". בעקבות השתפרות אחוזי הגיוס, הוחלט בשנת 1966 להקפיא את מספר השוטרות במשטרה כדי לשמור על איזון בין מספר הגברים והנשים בשירות.

12

חטיבת התביעות

המשטרה פקודת

האנדרטה מורכבת משני אלמנטים מבטון המתנשאים לגובה 17 מטר עליהם מוטבע סמל המשטרה. בתחילת אמצע ספטמבר התמודדה המשטרה עם שהתבטא במאות פיגועים ב, ואף בתוך.

4

משטרת ישראל

המשטרה פקודת

היאחב"ל הוקמה כיאח"פ יחידה ארצית לחקירות פשעים בסוף שנות השבעים בעקבות מסקנות ועדת שימרון ללחימה בפשע המאורגן. הבדיקה, שנערכה על ידי ועדת חקירה בראשותו של הביאה לפיטורי כ-180 שוטרים וקצינים בטענות של אי מהימנות, ורמיזות על קבלת בעבר. הובהר שרק פרקליטים יופיעו בבתי משפט מחוזיים ותובעי המשטרה יופיעו בפני בתי משפט השלום.

חטיבת התביעות

המשטרה פקודת

במרץ 2018 פרסם דו"ח העוסק באי-סדרים בהתקשרויות של המשטרה עם ספקים חיצוניים. מפעילה גם את המעבדה הניידת. בשנת 1980, כ-15% מהשוטרים היו נשים והן שרתו כמעט בכל התפקידים במשטרה, למעט יחידות החבלה, היחידות ללוחמה בטרור ויחידת הכלבנים.

17

משטרת ישראל

המשטרה פקודת

חיוג 100 מכל טלפון בישראל ינתב את השיחה ל של משטרת ישראל לצורך קבלת קריאת חירום וחיוג 110 פונה לשירות המידע של משטרת ישראל. לוסטיג עוזר המפכ"ל לתחנות המשטרה 22.

16

משטרת ישראל

המשטרה פקודת

במהלך 2010 עברה המשטרה במסגרת "ניצן — מכשירי קשר דיגיטליים" לרשת אותה סיפקה.

15

משטרת ישראל

המשטרה פקודת

ממועמדים נדרש להיות ברמה המתאימה להיות קצינים בצה"ל.

3

משטרת ישראל

המשטרה פקודת

מאותה סיבה הוקם — ארגון התנדבותי שהורכב מאזרחים חמושים שסיירו בשכונות בלילה על מנת למנוע הסתננויות של ופורעי חוק.

13