מלח הארץ חנות. תערוכת אמנות

מלח הארץ (חברה)

חנות מלח הארץ

שמשון, בחידתו לפלשתים: "מֵהָאֹכֵל יָצָא מַאֲכָל וּמֵעַז יָצָא מָתוֹק" שופטים יד, יד. בדרשתו של ישו על ההר בבשורה על פי מתי 5, 13 הוא מדמה את שומעיו למלח הארץ, ואומר משהו מעין זה: "'אתם מלח ארץ, ואם תאבד למלח מליחותו, כיצד היא תוחזר לו? לפי הנהוג במינהל בעסקאות אחרות, אין החוכר הנהנה משינוי ייעוד של קרקע חקלאית או עירונית , אינו זכאי לקבל קרקע חלופית תמורת הקרקע שייעודה שונה. מבקר המדינה אמד את שווי הקרקע בשנת 2000 בכ-90 מיליון דולר, ואילו ההסכם הצביע על של 24 מיליון דולר.

7

מלח הארץ: מהדורת מלחיות בעיצוב מיוחד לכבוד יום העצמאות

חנות מלח הארץ

גבישי המלח נראים כיהלומים, כשמיכה של קרח, כדמעות שקפאו, כחיבוק של מוות, אולי זכר לנציב המלח שאשת לוט נהפכה לו לאחר שהעזה להסב פניה ולהישיר מבט לזוועה. מה הייתה המשמעות המקורית של 'יָצָא בְּשֵׁן וָעַיִן'? הבעלים החדשים המשיכו בתהליך המודרניזציה בייצור שהחל כבר עם קום המדינה: הוקמו בריכות חדשות בשטח של אלף דונמים, נסללו דרכי גישה לרכב והופעל ציוד מכני לאיסוף המלח, שאפשר לצמצם את תקופת האיסוף לפחות משבועיים, במקום שלושה חודשים קודם לכן.

7

מלח הארץ

חנות מלח הארץ

המלח הוא חומר הקשור בחיים ובמוות.

לְמַפְרֵעַ

חנות מלח הארץ

אוהד מטלון "Indoor installation no.

1

מלח הארץ

חנות מלח הארץ

יק"א התחייבה לספק את צורכיהם של פועלי המפעל, כולל טיפול רפואי, חינוך וחדר אוכל, ככל הנראה תמורת הסדר שקבע העדפה להעסקת תושבי המושבה עתלית במפעל.

10

מלח הארץ: מהדורת מלחיות בעיצוב מיוחד לכבוד יום העצמאות

חנות מלח הארץ

נוף ים המוות שאינו מאפשר חיים מוצג על רקע תהליך הכליה והחורבן שגוזרים עליו תהליכי הכרייה האגרסיביים במקום. בסדרה "ילדי הסוכר" מופיעים דיוקנאות שצוירו בסוכר שאספו ילדי עובדי מטעי הסוכר באי הקריבי Saint Kitts. עיקר הביקורת הביורוקרטית נסב סביב הערכות שונות ביחס לשווי הקרקע לאחר שישונה ייעודה.

11

מלח הארץ

חנות מלח הארץ

בשנת 1996 חתם על "הסדר עקרונות" עם "תעשיות מלח", שאפשר את שינוי ייעוד הקרקעות.

13

מלח הארץ: מהדורת מלחיות בעיצוב מיוחד לכבוד יום העצמאות

חנות מלח הארץ

Kara Walker "A Subtlety, or the Marvelous Sugar Baby", סוכר, 2014. בביטוי נחת זרועו — הנחתה, מכה.