חילוק ארוך הסבר. הסרת חלודה > כפל ארוך

חילוק ארוך במספר דו ספרתי כיתה ה

הסבר חילוק ארוך

נחשב את השארית לתוצאת החילוק שביצענו 6. . כעת מורידים את הספרה הבאה אם קיימת כך שתהיה לצד שארית החלוקה שכתבנו, ומחלקים את המספר הזה במחלק באופן דומה: ראשית, אם המחלק גדול ממספר זה, כותבים 0 מעל הספרה שהורדנו, ומורידים את הספרה הבאה.

חילוק ארוך (מצגת מצומצמת)

הסבר חילוק ארוך

נוריד את הספרה הבאה ונחלק שוב 5.

הסבר חילוק שברים עשרוניים

הסבר חילוק ארוך

נוריד את הספרה הבאה ונחלק שוב 5.

12

חילוק

הסבר חילוק ארוך

תיקנתי את הסרטון ועכשיו כל פעולה מופיעה בנפרד.

3

חילוק ארוך במספר דו ספרתי כיתה ה

הסבר חילוק ארוך

כי נגיד כתבת 140 ואז 2 ולא הבנתי איך מ-140 הגעת ל-2.

6

הסרת חלודה > כפל ארוך

הסבר חילוק ארוך

לכן, הקושי בשאלות יהיה בהבנה שלהן, ולא בחישוב הסופי, והחישובים שידרשו מאיתנו לצורך פתרון השאלות יהיו פשוטים יחסית. נוריד את הספרה הבאה ונחלק שוב 5. האם תוכלו להרכיב מכל העפרונות מלבן שהיקפו אחר? נחשב את השארית של התוצאה 2 נוריד את הספרה הבאה 5 ונחלק ב 21.

חילוק ארוך (מצגת מצומצמת)

הסבר חילוק ארוך

נוריד את הספרה הבאה ונחלק שוב 5.

15

חילוק ארוך

הסבר חילוק ארוך

נחשב את השארית מפעולת החילוק שביצענו: 4. נחלק את 38 ב 17 ונרשום את התוצאה 2.

4

חילוק

הסבר חילוק ארוך

חילוק ארוך של מספר תלת ספרתי בחד ספרתי נפרק את פתרון התרגיל לשלבים: 1. נחלק שוב ונרשום את התוצאה 8. כאשר תזכרו שזה מה שמעניין אותכם תוכלו לזכור את שלבי החילוק בקלות רבה יותר.

5