שוהם בר אילן. Bar

לקבוצת מחקר: אַסְכּוֹלָה

אילן שוהם בר

Nouvelles considérations », in J.

שהם סנונית

אילן שוהם בר

יום העצמאות של ישראל הוא למעשה חג מערבי רגיל שבו מבלים איך שמתחשק.

2

יפה דן

אילן שוהם בר

Brill, « Ancient Judaism and Early Christianity » 74, 2010, 248p.

17

Homepage

אילן שוהם בר

Identités, dialogues et dissidences, Editions du Cerf, Collection « Judaïsme ancien et christianisme primitif », Paris, 2019, 771p. Beiträge zum Verstehen des Judentums 71 2015 , p. ב בדיקת אינטראקציות בין תאיות בין תאי הסטרומה של התימוס ותימוציטים הגורמים להשראת אפופטוזיס בתימוציטים וניתוח המנגנון המולקולרי המביא לכך.

18

Bar

אילן שוהם בר

אַסְכּוֹלָה מיועדת לבעלי תואר ראשון או שני בכל תחום במדעי הרוח, היהדות, החברה והמשפטים, אוטו-דידקטים המעוניינים להרחיב את השכלתם במגוון של מתודולוגיות ותיאוריות לחקר התרבות.

19

יפה דן

אילן שוהם בר

Essai de Synthèse », in D. דוקטורטים שאושרו: 2020 - ציפי בן עמי: "פרויד: מושג הפתולוגיה בעידן הנאורות". « Croyances et conceptions messianiques dans la littérature talmudique : entre rationalisme et utopie », in D.

1

פיזיקה חד חוגי (מורחב)

אילן שוהם בר

« Apocalypse, souffrance et désolation. לכאורה, יום העצמאות הלא רשמי תואם לדפוס יהודי קלסי אך למעשה אוניברסלי שאותו ניסח כבר הבדרן ג'רי לואיס: "ניסו להרוג אותנו, שרדנו, ועכשיו יאללה לאכול".

פיזיקה חד חוגי (מורחב)

אילן שוהם בר

« Jésus dans le monde juif de son temps. Seattle: International Association of School Librarianship, 1995, pp. בנייה מונומנטלית של ספריות חדשות בעידן האינטרנט" ישראלה יבלונקא — המחלקה ללימודי מידע, אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ז 8.

שוהם חזקי

אילן שוהם בר

תחומי מחקר והנחיה: תיאוריה של התרבות, היסטוריה תרבותית, סוציולוגיה תרבותית, לימודי ישראל. Jésus sous la plume des historiens juifs du XXe siècle.