מודל אוניברסיטת חיפה. הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג ללימודי אסיה

הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג ללימודי אסיה

אוניברסיטת חיפה מודל

יש לה מעט מאוד מהמשותף עם המודל השמרני שמכתיבה הוועדה לתכנון ותקצוב ות"ת של המועצה להשכלה גבוהה מל"ג , ועם שיתוף הפעולה האדוק עמה מצד מוסדות המחקר, המתחרים ביניהם על עמידה בקריטריונים כדי להשיג תקצוב מרבי. שני היעדים הראשונים מבקשים להביא לסיום העוני והרעב, על כל צורותיהם ובכל מקום. .

9

הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג ללימודי אסיה

אוניברסיטת חיפה מודל

© סופק על ידי הארץ אוניברסיטת חיפה, השבוע.

15

מודל המחקר החדש של אוניברסיטת חיפה מתמקד ביחסי אקדמיה וחברה

אוניברסיטת חיפה מודל

מדד משמעותי אחר הוא מספר הפעמים שבהן הורד המאמר ממאגרי המידע הדיגיטליים. אסיה היא בית לכמעט שני שליש מהאנושות סין והודו לבדן מכילות כשליש , ולשתיים משלוש הכלכלות הגדולות בעולם היום סין ויפן. המחויבות ל-SDGs דורשת מאיתנו להשתנות".

5

מודל המחקר החדש של אוניברסיטת חיפה מתמקד ביחסי אקדמיה וחברה

אוניברסיטת חיפה מודל

זהו מהלך לא שגרתי, שכבר מעורר דיון סוער על העקרונות שאמורים להדריך את האקדמיה. במשך השנים, "האימפקט פקטור" ומודל המחקר של ות"ת ספגו ביקורת, בדרך כלל פנימית.

מודל המחקר החדש של אוניברסיטת חיפה מתמקד ביחסי אקדמיה וחברה

אוניברסיטת חיפה מודל

נדמה כי השינוי מאיים לא רק על העקרונות לפיהם פועלות המל"ג והוועדה לתכנון ותקצוב ות"ת , אלא גם על עמיתיו־מתחריו במוסדות המקבילים. החוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה מתמחה במחקר והוראה של אסיה המודרנית והעכשווית תוך התמקדות בסין, הודו, יפן, וקוריאה. ייתכן שהאוריינטציה האמריקאית של האקדמיה בישראל תורמת לדלות השיח בעניין.

6

מודל המחקר החדש של אוניברסיטת חיפה מתמקד ביחסי אקדמיה וחברה

אוניברסיטת חיפה מודל

זאת, בניגוד לשאר האוניברסיטאות ולמועצה להשכלה גבוהה, הפועלים בהתאם למודל המוכר של "מצוינות אקדמית", אשר מבוסס על תחרות מתמדת על מענקי מחקר ועל מדדים כמותיים כמו מספר המאמרים ודירוג כתבי העת המפרסמים אותם וכמות הציטוטים המדעיים. המדד הכמותי הזה הפך למרכזי עד כדי כך שלעתים ממליצים באוניברסיטאות לחוקרים לבקש מעמיתיהם לצטט כמה שיותר מהמאמרים שלהם, גם אם הדבר איננו רלוונטי. אנחנו נמשיך לפרסם ולחקור כפי שעשינו עד היום, אבל המדידה לא מעניינת אותנו יותר.

17

הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג ללימודי אסיה

אוניברסיטת חיפה מודל

לדבריו, חיפה לבדה לא יכולה לשנות את מודל המחקר, אבל "אפשר להשפיע על חברי הסגל שלנו למדוד את מחקריהם תוך ויתור על 'הפקטור' לטובת התמקדות ב'אימפקט' על הסביבה. פרופ' אלרואי מייצג את דעתו האישית, שלא ברור על סמך מה היא מתבססת. אלרואי התנגד למודל התקצוב עוד כשהיה דיקאן הפקולטה למדעי הרוח, בין השאר בגלל ההשפעה ההרסנית על קידום חוקרים.

3

מודל המחקר החדש של אוניברסיטת חיפה מתמקד ביחסי אקדמיה וחברה

אוניברסיטת חיפה מודל

בעתיד, אולי נצליח כך להפחית את חשיבות מודל המחקר. בשנה שעברה, שלושה איגודי אוניברסיטאות אחרים בעולם פרסמו הצהרה משותפת, לפיה "אף אחד מ-17 היעדים לא ניתן להגשמה ללא התרומה של ההשכלה הגבוהה".

15

הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג ללימודי אסיה

אוניברסיטת חיפה מודל

הוא מבטא את ההיגיון שבבסיס התפיסה הכמותית — ככל שגורם ההשפעה גבוה יותר, כתב העת נחשב ליוקרתי יותר.

2