זיהום חופים. אסון הזיהום הימי בזפת לאורך חופי ישראל (2021)

אסון הזיהום הימי בזפת לאורך חופי ישראל (2021)

חופים זיהום

זאת לאחר שהתקבלו במכון לחקר ימים ואגמים, ממצאי בדיקות דגים מאזורים שונים בים התיכון אשר מהן עלה שאין רמות מזהמים הניתנות לזיהוי או שנמצאו רמות מזהמים ברמה שאינה עולה על הסף המרבי המותר. ב-25 בפברואר פרסם המשרד להגנת הסביבה כי החלו בניסוי חופי בשמורת ראש הנקרה, בשימוש בחומר המיוחד להסרת נפט, כאשר הם בודקים את מידת יעילותו בהסרת זפת.

7

אסון הזיהום הימי בזפת לאורך חופי ישראל (2021)

חופים זיהום

צה"ל רתם יחידות טכנולוגיות בהם יחידת הניסויים נס"א , על מנת לפתח כלי ניפוי מותאמים לחוף לניקוי הזפת במהירות ויעילות גבוהים יותר, ובהתאם לפיתוח לייצרם ביצור סדרתי. האיסור של הרשויות על ההגעה לחופים לפעילות פנאי נותר, וקיים חשש מפני השפעות הגל החורפי הבא הצפוי בחלוף השבוע על הים והחוף. כאשר התברר שמקור הזפת בנפט גולמי, ניתן היה להתמקד בחקירה ב.

אסון הזיהום הימי בזפת לאורך חופי ישראל (2021)

חופים זיהום

ב-27 בפברואר בשילוב שימוש במיפוי לוויני וב של אותר חשד לכתם שמן גדול כ-140 ק"מ מערבית לישראל. צוללנים מיחידת נרתמו לאיתור זפת בחלק הסלעי שמתחת למים בחופים בתל אביב. בעת ביצוע והשלמת החקירה האונייה עגנה ב.

13

אסון הזיהום הימי בזפת לאורך חופי ישראל (2021)

חופים זיהום

רשות הטבע והגנים, גופי מחקר ימי אקדמיים וארגוני סביבה ימית שלחו צוללנים לפעולות מיפוי וניקוי תת-ימיות ב וחופים שונים. הלוויין קולט אנומליות מסוגים שונים שיכולים להידמות לכתם דלק כמו: הבדלי טמפרטורה, מי שיפולים של אוניות המוזרמים בהתאם לכל דין, רחף ים, עשב ים המעורב עם חלקיקים מרחפים במים, פריחת אצות, הבדלי עומק ועוד". עוד הוחלט שהמשרד להגנת הסביבה יגיש בתוך חודש תזכיר חוק בנושא "מוכנות ותגובה לאירועי זיהום הים בשמן".

14

אסון הזיהום הימי בזפת לאורך חופי ישראל (2021)

חופים זיהום

רשות הטבע והגנים ערכה סקר ראשוני מתחת למים בשמורות הטבע ו ומצאה בהם ריכוזי זפת. מהחקירה התברר גם שהאמרלד שהיא כלי שיט בן 19 שנים הנחשבת ישנה , לא נכנסה לאגן המזרחי של הים התיכון בשמונה השנים האחרונות. בראשית השבוע השני טרם התקבלו תוצאות דגימות הזפת שנאספו לאורך כל החופים בכדי לזהות מה החומר או החומרים שמהם נוצרה הזפת, והאם בכל המקומות מדובר באותו חומר.

14

אסון הזיהום הימי בזפת לאורך חופי ישראל (2021)

חופים זיהום

נפרסו עמדות מידע לתדרוך וחלוקת אמצעי מיגון כגון: כפפות, נשמיות, ערדליים, חליפות אלבד, מגרפות, אתים ושקיות לאיסוף הזפת והפסולת.