אפוטרופוס לרכוש. בקשה למינוי אפוטרופוס על גוף ו/או רכוש

שכר אפוטרופוס (זכות)

לרכוש אפוטרופוס

מדובר בכלי פנטסטי שנותן פתרון ומונע הליך יקר וארוך של מינוי אפוטרופוס, ובלבד שפעלת בזמן ונתת ייפוי כוח מתמשך בחייך לטובת אדם או מספר אנשים. סעיף 1 לחוק הכשרות, קובע בהתאם לאמור לעיל, את ברירת המחדל שאותה הצגנו.

16

אפוטרופוס (מושג)

לרכוש אפוטרופוס

בנוסף, זכאי האפוטרופוס להחזר הוצאות אותן הוכיח שהוציא מכיסו. אלא שמינוי זה עשוי להוביל למצב בעייתי מאוד. לפני שנתחיל, נבקש להעיר כי המאמר שלהלן הוא מאמר כללי ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.

20

חובות הדיווח של אפוטרופוס: כל חובות הדיווח של האפוטרופוס

לרכוש אפוטרופוס

אם אדם נתן ובמועד מאוחר יותר בית המשפט קבע כי יש למנות לו אפוטרופוס, בית המשפט ימנה כאפוטרופוס את מי ששמו צוין בהנחיות המקדימות, ויורה לו לפעול בהתאם להנחיות המקדימות. אחד המבחנים העיקריים לפיהם יקבע בית המשפט, האם החשבון הבנק נפתח מלכתחילה כחשבון משותף, הרי שכנראה הייתה כוונה לשותפות כלכלית ולא רק לצורך ניהול החשבון, וזאת לעומת הוספת שותף בחשבון, שכנראה נעשה לצורך הנוחות על מנת לעזור בניהולו. במקרים כאלו עשוי בית המשפט למנות אפוטרופוס לרכוש.

14

אפוטרופוס לרכוש דין ודברים מאת דוד פולק

לרכוש אפוטרופוס

בית המשפט רשאי לנכות את ההוצאה, כולה או חלקה, מהשכר שיפסוק.

מינוי אפוטרופוס לרכוש

לרכוש אפוטרופוס

כשאין ברירה ויש עילה ניתן לפנות לבית משפט נגד הבנק.

13

שכר אפוטרופוס (זכות)

לרכוש אפוטרופוס

מאידך, קיים החשש התמידי של הבנקים, שמא האפוטרופוס ינצל את מעמדו לרעה וימשוך כספים ללא פיקוח ויגרום לחסוי להוצאות לא מבוקרות תוך הכנסת החשבון ליתרת חובה. דהיינו — "אדם כשר לזכויות וחובות מגמר לידתו ועד מותו". בהקשר זה יש לציין כי הבנקים נתונים תחת רגולציה קפדנית מצד המדינה באמצעות הוראות בנק ישראל ואף חשופים לתביעות אזרחיות מצד מי שיבוא ויטען כי זכויותיו של אדם שמונה לו אפוטרופוס נפגע כלכלית כתוצאה מהתנהלות רשלנית של הבנק.

2

מינוי אפוטרופוס (הליך)

לרכוש אפוטרופוס

חשבון בנק בגיל השלישי — כיצד? כך גם פקידי הבנק נתונים לרגולציה פנימית ומגלגלים את כל ההחלטות השוטפות באשר לניהול החשבון למחלקה המשפטית של הבנק. בכל מקרה, בין בהוספת שותף לחשבון ובין במתן ייפוי כוח לבנק חשוב לבדוק את מצב החשבון באופן שוטף על מנת למנוע הפתעות מצד מיפה הכוח או השותף שהצטרף לחשבון. בין בני משפחתו של ג.

ביטול אפוטרופוס לרכוש

לרכוש אפוטרופוס

איכן מגישים את הבקשה למינוי אפוטרופוס לרכוש? עם זאת, במקרים רבים, מינוי של אפוטרופוס הוא מינוי כאפוטרופוס רפואי, לאורך זמן או אפילו באופן קבוע, כי האדם אינו יכול לקבל החלטות ולדאוג לצרכיו, מטעמים רפואיים.

1

אפוטרופוס: הליך המינוי ומידע חשוב שכדאי לדעת

לרכוש אפוטרופוס

לא אחת נתקלים אפוטרופוסים שממונים לנהל את רכושם של קרובי משפחתם בשלב שאינם יכולים עוד לדאוג לעצמם בקשיים ומעצורים מול הבנקים. אחת הדרכים להתמודד הינה לקבל מראש את הסכמת הבנק לפעולה ע"י ייפוי כוח.

9