שלג בירושלים 2021. שלג בירושלים 2021

שלג על עירי: ירושלים נצבעה בלבן

בירושלים 2021 שלג

לחלק מגרעיני הקרח יש גם תכונות של גרעיני התעבות, וכך טיפה יכולה לקפוא בשלב מאוחר יותר.

שלג

בירושלים 2021 שלג

בעבר היה חשש מתהליך הפוך - ב-, הקלימטולוג פיתח, בספר "התקררות: האם התחיל עידן הקרח הבא? בעקבות הסערה כביש 1 נחסם לתנועה בכניסה לירושלים. נכון להיום יש באתר 1,998 דפי מידע.

6

שלג

בירושלים 2021 שלג

אנחנו הירושלמים מחכים לשלג של חמישה או עשרה סנטימטרים, שלא ירד קרוב לשש שנים, וגם את זה קשה להשיג עכשיו".

10

שלג על עירי: ירושלים נצבעה בלבן

בירושלים 2021 שלג

קפיאה מהירה תביא ל ברד רך , וקפיאה איטית תביא לברד. ישנם גם דפים רבים שנכתבו על ידי גולשי והמשתמשים הרשומים באתר. הם מבוססים על היכולת להחליק על גבי שלג.

ישראל בלבן, שלג גם בירושלים

בירושלים 2021 שלג

כמות גדולה של שלג יכולה לגרום להתמוטטות הגג, לכן נהוג לבנות גגות משופעים באזורים שיש בהם שלג רב. ב-14—16 בפברואר התחוללה סופת שלגים ב ועומק השלג הגיע לכ-30 ס"מ.

4

שלג בירושלים 2021

בירושלים 2021 שלג

צורות בילוי אלה לא מצריכות ציוד מיוחד ואפשר להוציאן לפועל בסביבה ביתית. במהלך נפילתם ב נאחזים פתיתי השלג זה בזה באמצעות הזרועות המסועפות וכך נוצרות הצורות ה שלהם, שהן בצורות. בשעות הבוקר החל לרדת שלג גם בבית ג'אן ובצפת שנערם אף הוא לשכבה דקה.