תפילת נעילה. תפלת נעילה

יום הכיפורים

נעילה תפילת

ושבע פעמים לִישׁוּעָתְך קִוִּיתִי אֲדֹנָי. לפני אמירת 'אשרי' פותחין את ארון הקודש, והוא נשאר פתוח עד אחרי תקיעת השופר שבסיום התפילה.

2

תפילת נעילה

נעילה תפילת

בטרם בְּטֶרֶם הַשַּׁעַר יִסָּגֵר, בְּטֶרֶם כָּל הָאָמוּר יֵאָמֵר, בְּטֶרֶם אֶהְיֶה אַחֵר, בְּטֶרֶם יַקְרִישׁ דָּם נָבוֹן, בְּטֶרֶם יִסָּגְרוּ הַדְּבָרִים בָּאָרוֹן, בְּטֶרֶם יִתְקַשֶּׁה הַבֶּטוֹן, בְּטֶרֶם יִסָּתְמוּ כָּל נִקְבֵי הַחֲלִילִים, בְּטֶרֶם יֻסְבְּרוּ כָּל הַכְּלָלִים, בְּטֶרֶם יִשְׁבְּרוּ אֶת הַכֵּלִים, בְּטֶרֶם הַחֹק יִכָּנֵס לְתָקְפּוֹ, בְּטֶרֶם אֱלֹהִים יִסְגֹּר אֶת כַּפּוֹ, בְּטֶרֶם נֵלֵךְ מִפֹּה. סופו של חשבון נפש תפילת נעילה מסכמת את התהליך של חשבון נפש שהחל בראש השנה או אפילו לפני כן בחודש אלול.

16

תפילת נעילה

נעילה תפילת

אמר , שלתפילת נעילה מקבל כל אחד מישראל מלמעלה כוחות מחודשים לגמרי, כוחות גשמייים ומכל שכן רוחניים".

8

יום הכיפורים

נעילה תפילת

. מחזה מיוחד היה לראות את מנופף בידיו בעידוד ה"מארש" עד שנת היה עולה על כסאו, בשנים שלאחר מכן, התקינו לשם כך גרם מדרגות מיוחד, כדי לאפשר לכל הקהל לראותו. פעם אחת בשנה, ביום כיפור, מתגלה החיבור העצמי הזה בין עם ישראל לאביהם שבשמים — וזה קורה בתפילת נעילה, שהיא התפילה החמישית כנגד הדרגה החמישית - יחידה.

1

תפילת רבינו תם

נעילה תפילת

בטעם התקיעה נכתבו בשולחן ערוך שני טעמים האחד שהיא סימן לסילוק השכינה למעלה כמו שהיה במתן תורה שכשעלתה השכינה נאמר "במשוך היובל וגו'" ונאמר "עלה אלהים בתרועה ה' בקול שופר".

6

תפלת נעילה

נעילה תפילת

הצד השווה לרב ולשמואל הוא שתפילת נעילה נועדה להוסיף תפילות ותחנונים, וכדרך שלמדנו בתלמוד הירושלמי ברכות ד, א : "מניין לנעילה? אנו מחפשים מה עוד לבקש מאת ה', אך רצוננו בעצם הקרבה, בעצם הזכות לשפוך שיח לפני ריבונו של עולם.

17

יומא

נעילה תפילת

. ברגעים האלו אף אחד לא יכול לקטרג על עם ישראל וה' מקבל את כל התפילות והבקשות.

תפילת נעילה

נעילה תפילת

. ציור: יחיאל אופנר באמצע אמירת קדיש תתקבל, אחרי 'דאמירן בעלמא ואמרו אמן', בכמה קהילות מנגנים את '' וכן הוא המנהג בחב"ד כפי שהובא ב. לאחר מכן הקהל מתפלל את תפילה העמידה.

19